บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก (Service Anti Termite)

ระบบเนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่ของการกำจัดปลวกแบบตายยกรัง (TERMITE COLONY ELIMINATION)

อันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย ทดสอบแล้วโดยกรมป่าไม้

จุดเด่นของระบบเนเมซิส

สถานีเนเมซิสถูกออกแบบมาเป็นชิ้นเดียว ซึ่ง ต่างจากสถานีที่เป็นสองชิ้นประกบกัน ที่ มีโอกาสชำรุดมากกว่า สถานีใดก็ตามหาก มีการชำรุด หรือ ฝาปิดไม่สนิทจะส่งผลต่อการ เข้ากินเหยื่อของปลวก ในสถานีอย่างแน่นอน และ อาจจะทำให้ปลวกไม่เข้าสถานีแล้ว เข้าไป ในบ้านแทนก็ได้

ลักษณะร่องไม้ดึงดูดปลวกที่เลียนแบบ ร่องรอย การเข้าทำลายของปลวก และไม่ รบกวนปลวก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ สถานีเนเมซิส

ปริมาณของเหยื่อล่อในสถานีเนเมซิสที่มี ปริมาณมาก เพียงพอที่จะเลี้ยงจำนวนประชากร ปลวก ในช่วงระยะเวลาที่เว้นในการตรวจสอบ ระหว่างเดือน

ปลวกสามารถตายในเวลาอันรวดเร็วด้วย ประสิทธิภาพของ Nemesis Bait Matrix

ขั้นตอนการทำงานระบบเนเมซิส แบ่งออกเป็น 2

ใต้พื้นดิน

 

– นักวิชาการทำการสำรวจบริเวณบ้าน โดยรอบ อย่างละเอียด เพื่อตรวจหาร่องรอย การเข้าทำลายของปลวก

– ทำการติดตั้งสถานี โดยสถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวบ้านโดย วางห่างจากตัวบ้านประมาณ 1 เมตร และระยะห่างระหว่าง สถานีแต่ละตัว ประมาณ 4 เมตร หรือตามความเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่

– ทำการตรวจสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว 15 วัน

– หากตรวจพบการเข้าทำลายของของปลวกในสถานี ก็จะถึงเวลา ของเหยื่อกำจัดปลวก “NEMESIS BAIT MATRIX” โดยเหยื่อ จะถูกบรรจุไว้ภายในสถานี เนเมซิสหลังจากพบว่ามีปลวกโดย การบรรจุเหยื่อภายในสถานี จะต้องไม่ทำให้ปลวกทั้งหลาย รู้สึกว่ากำลังโดนรบกวน

– หลังจากที่ปลวกเริ่มกิน NEMESIS BAIT MATRIX และนำเหยื่อนี้กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรังซึ่งเป็นการกำจัดปลวกได้ทั้งรังอย่างรวดเร็วปลวกจะเลิกกินTimber และหันมากินแต่เหยื่อแทนเนื่องจากรสชาติของมัน เป็นสิ่งที่ปลวกทั้งหลายชื่นชอบมาก

– เมื่อปลวกหยุดกินเหยื่อไม่ได้ ปลวกทั้งรังก็เสร็จเรานอกจากปลวกจะกินเหยื่อในสถานีเนเมซิสแล้วพวกมันยังนำเอาเหยื่อกลับไปแบ่งกันที่รังของมันอีกด้วย ปลวกทั้งหลายที่เริ่มกินเหยื่อก่อนก็จะทยอยกันตายไป ทำให้ปลวกที่เหลืออยู่ไม่รู้เลยว่า อาหารที่พวกมันทุกตัวกำลังกินอยู่นั้น คือต้นเหตุของการล้มตายครั้งนี้

– เข้าตรวจสอบระบบทุกๆ 15 วันจนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย สุดท้ายปลวกทั้งรังก็ถูกกำจัด เมื่อปลวกทั้งรังถูกกำจัด เหยื่อในสถานีเนเมซิสจะถูกแทนที่ด้วยไม้เหยื่อ Timber อีกครั้งสำหรับกรณีที่ใช้สถานีเนเมซิส แบบบนดินเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสถานีเหล่านั้นออก โดยยังมีการติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบใต้ดิน ตามจุดต่างๆรอบตัวบ้านต่อไปเพื่อตรวจสอบปลวกรังใหม่ ที่อาจเข้าทำลาย บ้านคุณอีกครั้งในอนาคต โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว

– หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดเพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะเข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

เหนือพื้นดิน

 

– นักวิชาการทำการสำรวจในบริเวณบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหา ร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก

– หลังจากพบทางเดินปลวกหรือร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกซึ่ง พบตัวปลวกอยู่ด้วยนั้นจึงทำการติดตั้งเหยื่อ NEMESIS BAIT MATRIX

– หลังการติดตั้งระบบแล้ว 15 วันทำการตรวจสอบเหยื่อ NEMESIS BAIT MATRIX โดยดูจากปริมาณเหยื่อที่ปลวกกินและการเปลี่ยน- แปลงของปลวกที่ได้รับสาร

– เข้าตรวจสอบระบบทุกๆ 15 วันจนกว่ารังปลวกจะล่มสลาย

– หลังจากรังล่มสลายแล้วจะต้องทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียด เพื่อยืนยันการล่มสลายของรังปลวก และหลังจากนั้น 1 เดือน จะ เข้าตรวจสอบระบบอีกครั้ง

ระบบฉีดพ่น (Soil Treatment)

เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดปลวกแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคย ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

จากรูป : แสดงขั้นตอนการดำเนินงานในระบบฉีดพ่น
(Soil Treatment)

– การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก การบริการจะต้องมีการเตรียมพื้นที่แล้วติดตั้งท่อตาม แนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้ เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ ติดตั้งไว้ และแทรกซึมลงสู่พื้นดินใต้บริเวณบ้าน ทั้งนี้การ ติดตั้งท่อจะทำตอนที่คานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

– การอัดน้ำยาลงดิน (Compress Treatment) เป็นการอัดน้ำยาลงไปในดิน ทุก ๆ 1 ตารางเมตร ที่ระดับ ความลึกประมาณ 30–40 เซนติเมตร รอบบริเวณบ้าน หลังจากนั้น จะมีการฉีดพ่นน้ำยาพรมหน้าดินซ้ำอีกครั้ง หนึ่ง

– การฉีดพ่นน้ำยา (Spraying Treatment) คือการฉีดพ่นน้ำยาสำหรับป้องกันและกำจัดภายในอาคาร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของ, ห้องใต้บันได, ช่อง ชาร์ปต่าง ๆ, บริเวณที่เป็นรอยต่อของผนังหรืออาคาร (กรณีต่อเติมบ้าน), ฝ้าเพดาน

มาตรฐานการเข้าบริการ

อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
• กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
• ชื่อสามัญและอัตราส่วน : Fipronil 2.5 % w/v
• สารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
• ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
• มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน

คุณสมบัติ

– ปกป้องและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง

– ให้ผลในการควบคุมได้ 100%

– สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (~ 5 ปี)

– ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่

– ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกัน 2 ทาง คือ ทางปากและทางผิว

– กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก

– สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากตัวปลวกที่ได้รับไปให้ตัวปลวกอื่น ๆ ได้

– ประสิทธิภาพการกำจัดปลวก เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ อัตราความเข้มข้น มากหรือน้อย

– ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– เกิดเป็นแนวกันปลวก ช่วยหยุดยั้ง ปลวกไม่ให้เข้าไปทำลาย ตัวอาคารบ้านเรือน

ระบบวางท่อกำจัดปลวก

คือการกำจัดปลวกจากฐานรากของอาคารโดยการวางท่อกำจัดปลวก,การอัดคานคอดินและการฉีดพ่นคลุมหน้าดิน

ขั้นตอนการดำเนินการวางท่อ PE

วิธีปฏิบัติงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นตอนฝ่ายก่อสร้าง ก่อนการใช้บริการวางท่อป้องกันปลวก

1.1. บริเวณที่สร้างอาคาร หลังจากเทคานคอดินเรียบร้อยแล้ว ต้องแกะไม้แบบออกให้หมด
1.2. ยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทรายหรือวางพื้นสำเร็จรูป

2. ขั้นตอนฝ่ายบริการป้องกันปลวก

2.1. เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะรูที่ท่ออัดน้ำยา เพื่อที่จะฝังหัวฉีดที่ท่ออัดน้ำยาทุกๆ ระยะประมาณ 70 เซนติเมตร
2.2. เจ้าหน้าที่จะเริ่มงาน หลังที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะประมาณ 1 เมตร และจะมีท่อซอยวางขนานคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญๆ ภายใต้พื้นอาคาร ส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งมักพบปลวกมากที่สุด

3. ท่อวาล์วที่จะอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ จะอยู่รอบอาคารตามความเหมาะสม และความต้องการของเจ้าของอาคาร ซึ่งตามปกติจะมีหัววาล์วอัดน้ำยา 1 หัว ทุกๆ ความยาวของท่อประมาณ 15-20 เมตร

3.1. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีบริเวณภายในอาคาร เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินที่ปรับพื้นเรียบร้อยแล้วประมาณ 30 เซนติเมตร ตามแนวคานโดยรอบด้วยเครื่องอัดลมที่มีความดันสูง (SUB-SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร

3.2. ฉีดและพ่นเคลือบผิวดินหรือทรายภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรโดยรอบ เพื่อให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดเอาไว้ในชั้นดิน ตามกรรมวิธีในข้อ 4 แล้วใช้น้ำยาเคมี 2-3 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart