อย.2561

Pest Summit 2016

Pest Summit 2017

กพ.20

ผลงานทดสอบในประเทศไทย

ประเภท 2

วอ.8

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง

อบรมผู้ประกอบกิจการแมลง 2560