บริการกำจัดมด

บริการกำจัดมด (Ant Control Service)

 

ตามหลักการของระบบผสมผสาน (IPM) การป้องกันและควบคุมปัญหามด ต้องอาศัย ความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้า และผู้ให้บริการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1.เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพปัญหา, เบื้องต้น ชนิดของมดและแหล่งที่พบ และแนะนำหลักการสุขาภิบาลที่ดีให้แก่ลูกค้าปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาใน

2.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้สารป้องกันและควบคุมมดที่เหมาะสม

3.โดยเหยื่อที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมจะแบ่งเป็น

4.เจลชนิดเหลว :วางตามจุดที่มดมักเดินผ่าน สำหรับมดละเอียดที่พบภายในบ้าน

5.น้ำยาเคมี : ใช้การฉีดพ่นตามผนัง, พื้น, และจุดที่มดมักเดินผ่านสำหรับมดที่พบ ภายนอกบ้าน

6.การติดตามและประเมินผล : เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ดำเนินการป้องกัน และ ควบคุมปัญหาทุก ๆ 1 เดือน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart