บริการกำจัดแมลงสาบ

บริการกำจัดแมลงสาบ (Cockroach Control Service)

 

 

หลักการป้องกันและควบคุมปัญหาแมลงสาบด้วยวิธีผสมผสาน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภายในบ้าน

1.เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงาน ตามสภาพปัญหาที่พบ

2.แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี

3.เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณห้องครัว, ใต้อ่างซักล้าง หรือบริเวณอื่น ๆ ที่พบ แมลงสาบ เจ้าหน้าที่จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป (Bait) ป้ายบริเวณรอยต่อหรือตามแนวทางเดินต่าง ๆ ของ แมลงสาบ

4.หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่และประเมิน ผล ทุก ๆ 1 เดือน

ภายนอกบ้าน

1.เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงาน ตามสภาพปัญหาที่พบ

2.แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี

3.เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณท่อระบายน้ำ, ท่อน้ำทิ้ง ต่าง ๆ จะใช้สารเคมีฉีดพ่น หรือเทราดลงไป เพื่อกำจัด

4.หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่และประเมินผล ทุก ๆ 1 เดือน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart